Biřmování Olešnice

Mši svatou v chrámě sv. Vavřince celebroval a svátost biřmování uděloval otec biskup Vojtěch Cikrle za účasti dalších kněží a jáhnů.

Fotografie:

Foto: Stanislav Knotek (Člověk a Víra)