O farnosti

Do farnosti patří obce Černovice, Hodonín a Tasovice

Pravidelné bohoslužby v Černovicích

Neděle  11:00 celý rok, každý týden
Čtvrtek 18:00 celý rok, každý týden
Pátek 7:30 celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci, bohoslužba slova
Sobota 8:30 celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci, bohoslužba slova

V Hodoníně bývá mše svatá zpravidla třetí úterý v měsíci.

Svátost smíření

Půl hodiny před čtvrteční mší svatou.

Poutní slavnosti

  • Černovice: neděle po 24. červnu.
  • Hodonín: neděle po 15. srpnu.
  • Tasovice: o Slavnosti Nejsvětější Trojice

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele, Černovice

Vznik kostela sahá do dvanáctého nebo třináctého století. Přesně se to nedá zjistit. Roku 1286 se tu připomíná samostatná fara. Farářem byl nějaký Rudger. Černovice patřily do roku 1496 k panství Lomnice. Původní kostel byl tedy postaven v době pánů z Lomnice. Byl to kostel katolický. Svědčí o tom stavba i vnitřní uspořádání. Oltář byl jeden a za oltářem byl vchod do sakristie. Podle náboženského zvyku hlavní oltář stál směrem východním. Kazatelna byla na pravé straně. To znamená, že si musíme představit, že kostel byl podle dneška napříč. Oltář byl tedy na dnešní pravé straně kostela. Toto bylo při přestavbě změněno. Obraz na hlavním oltáři namaloval malíř ze Sebranic – Ant. Geisler. Svatostánek s anděly vytvořil sochař z Brna Schnocigel. Na bočních oltářích jsou obrazy – po levé straně sv. Václav. Na druhé straně je obraz mariánský, který namaloval neznámý malíř z Bobrové.

Celý text si můžete přečíst na stránkách obce Černovice.

Kaple Nanebevzetí Panny Marie, Hodonín

Hodonín leží v romantické kotlině soutoku Rozsečského potoka a říčky Hodonínky, 468 m n. m., asi 9 km západně od Kunštátu. Katastrální území obce patří do Přírodního parku Svratecká hornatina. Žije zde 126 obyvatel. Místní jméno je vytvořeno přivlastňující příponou -ín k antroponymu Hodoň. První zmínka je datována k roku 1360. V roce 1482 měli bratři Vilém a Vratislav z Pernštejna část Hodonína.  V devadesátých letech minulého století byla v obci postavena kaplička.

Celý text si můžete přečíst na stránkách obce Hodonín.

Kaple Nejsvětější Trojice, Tasovice

Uprostřed obce stojí kaple zasvěcená Sv.Trojici, postavená v roce 1858, ve které se konají katolické bohoslužby při příležitosti pouti. Na kapli byla v roce 1981 provedena oprava, kdy střešní krytina z břidlice byla nahrazena plechovou krytinou. Opravena byla i vnější fasáda břízolitovou omítkou.
V těsné blízkosti kaple rostly vysoké kaštany, které stínily kapli a svými kořeny poškozovaly základy budovy. V roce 2008 rozhodlo zastupitelstvo obce o provedení rozsáhlé opravy stavby. Prvním předpokladem bylo převedení kaple do majetku obce. Kaple byla při převodu oceněna částkou 71 690,– Kč.

Celý text si můžete přečíst na stránkách obce Tasovice.