Červenec 2018

Přehled bohoslužeb, které se konají ve farnosti během měsíce července 2018.

Mše svaté

neděle 1.7. 2018 11.00 Za Antonína Jílka, rodiče Jílkovy, Kudláčkovy a požehnání pro živé rodiny.
čtvrtek 5.7. 2018 8.30 za farníky
pátek 6.7. 2018 8.30 bohoslužba slova
sobota 7.7. 2018 8.30 služba slova
neděle 8.7. 2018 11.00 Za Aloise a Františku Musilovy, Boží ochranu pro živou rodinu a pomoc v nemoci.
čtvrtek 12.7.2018 8.30 ​za​ Bohumilu Štarhovou, živou a zemřelou rodinu
sobota 14.7.2018 14.00 ​křest Matěje Jílka
neděle 15.7. 2018 8.00 Za Josefa a Josefu Pešovy, rodiče, snachu a 3 syny.
úterý 18.7. 2018 18.00 Hodonín​–​​mše svatá
čtvrtek 20.7. 2018 17.00 ​na poděkování 65 a 70 let života
sobota 21.7. 2018 18.00 za farníky
neděle 29.7. 2018 8.00 Za Ludmilu Culkovou, Jana a Annu Leníkusovy a Josefa Culka.

Svátost smíření: půl hodiny před čtvrteční mší svatou.