Diecézní pouť ministrantů na Vranov u Brna

V sobotu 5. 5. 2018 proběhne na Vranově u Brna setkání ministrantů celé naší diecéze, které se koná každé 3 roky. Každý děkanát má svůj proud z určeného kostela, odkud se pěšky putuje na Vranov. Naši ministranti z boskovického děkanátu vychází z Lipůvky. Po příchodu na Vranov čeká kluky občerstvení a spousta aktivit. Toto setkání vyvrcholí v 15 hodin slavnostní mší svatou s otcem biskupem. Autobus odjíždí z Olešnice v 7:20 hodin z náměstí. 

Další informace najdete na webu brno.signaly.cz.