Farní pouť do Polska

Koncem září se zájemci z naší farnosti, Olešnice a Rovečného vydali společně s otcem Tomášem a jáhnem Ladislavem na farní pouť.

Program pouti:

Pátek 21. 9. 2018
Vambeřice – mše svatá, prohlídka poutního místa, křižová cesta
Klodsko – prohlídka kostelů P. Marie Nanebevzaté a P. Marie Růžencové
Gora Igliczna – kostel P. Marie Sněžné

Sobota 22. 9. 2018
Třebnice – mše svatá, prohlídka kostela sv. Hedviky, oběd
Vratislav – místní ZOO

Neděle 23. 9. 2018
Králíky – Hora Matky Boží – mše svatá, prohlídka poutního místa
Neratov – Nanebevzetí Panny Marie – prohlídka místa

Fotografie:

Foto: Stanislav Knotek (Člověk a Víra)