Květen 2018

Přehled bohoslužeb, které se konají ve farnosti během měsíce května 2018.

Mše svaté

pátek 4.5.2018 18.00 Bohoslužba slova.
sobota 5.5.2018 18.00 ​K poctě sv. Floriána za všechny živé a † hasiče. Za Františka a Antonii Koktavých, sestry, rodinu Glosrovu a Boží pomoc a ochranu pro živé rodiny.
neděle 6.5.2018 11.00 Za Stanislava Musila,rodiče Musilovy, Pivoňkovy, živou a zemřelou rodinu.
neděle 6.5.2018 14.00 Žehnání polí.
čtvrtek 10.5.2018  8.30 Za rodinu Pešovu, Jančovu a Boží pomoc pro živé rodiny.
neděle 13.5.2018  8.00 Bohoslužba slova.
neděle 13.5.2018  11.00 Pouť sv. Stanislav.
čtvrtek 17.5.2018  17.20 Májová pobožnost.
čtvrtek 17.5.2018  18.00 Za Ilonu Křenkovou.
neděle 20.5.2018  11.00 Za farníky. 1.sv.přijímání.
úterý 22.5.2018  18.00 Hodonín​ – mše svatá.
čtvrtek 24.5.2018 17.20 Májová pobožnost.
čtvrtek 24.5.2018  18.00 Za živé a ​† ​kněze působící v černovické farnosti.
neděle 27.5.2018  11.00 Tasovice​ – poutní mše svatá. Za živé a zemřelé farníky z Tasovic, za rodiče Fadrných, Ludmilu a Josefa Zhořovy a přízeň.
čtvrtek 31.5.2018 17.20 Májová pobožnost.
čtvrtek 31.5.2018 18.00 Na poděkování Bohu za dožitá léta, s prosbou o Boží požehnání a pomoc pro živé rodiny.

Svátost smíření: půl hodiny před čtvrteční mší svatou.