Květná neděle a velikonoční jarmark

Na květnou neděli 14. dubna se v Černovicích na faře uskutečnil Velikonoční jarmark. K zakoupení byly jarní a velikonoční výrobky. Výtěžek z prodeje je určen na provoz fary.

Fotografie:

Foto: Martin Kalda (Člověk a Víra)