1. 1. — 13. 1. 2019

Přehled bohoslužeb, které se konají ve farnosti.

Mše svaté

úterý  1.1.2019 11.00 Za farníky
středa 2.1.2019 14.00 Pohřeb paní Marie Málkové
čtvrtek 3.1.2019 18.00 Za Františka a Oldřišku Jílkovy, 2 syny a nemocné
pátek 4.1.2019 18.00 Bohoslužba slova (1. pátek v měsíci)
sobota 5.1.2019 8.30 Bohoslužba slova (1. sobota v měsíci)
neděle 6.1.2019 11.00 Za rodiče Tesařovy, 2 syny, rodiče Kučerovy, syna, manžele Švecovy a Boží ochranu pro živé rodiny
čtvrtek 10.1.2019 18.00 Za Františka a Růženu Pešovy, živou a zemřelou rodinu.
neděle 13.1.2019 11.00 Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu P. Marie.
čtvrtek 17.1.2019 Za Jaroslavu a Josefa Sedlákovy, jejich rodiče a Boží pomoc a ochranu P. Marie pro živou rodinu.
neděle 20.1.2019 Za P. Františka Kusalu a synovce.
čtvrtek 24.1.2019 Za Antonína Musila, rodiče Musilovy, Jílkovy, živé a zemřelé z rodiny.
neděle 27.1.2019 Za rodiče Plíhalovy, syna a vnuka Rostislava.
čtvrtek 31.1.2019 Za Věru Štůlovou , rodiče Grošofovy a Proksovy.

Svátost smíření: půl hodiny před čtvrteční mší svatou.

Foto: Martin Kalda (Clověk a Víra)