Lidové misie

Ve čtvrtek 4. 10. 2018 jsou zváni černovičtí farníci, kteří jsou ochotni pomoci při lidových misiích, na setkání v 19.30 na faře.

Foto: Josef Cinciala (Člověk a Víra)