Misijní hra 18. listopadu na faře

V neděli 18. listopadu 2018 se v rámci lidových misií v naší farnosti uskuteční misijní hra Honba za klíči k pokladu. Sraz účastníků bude v 15 hodin na faře.

Foto: Radek Hanskut (Clověk a Víra)