Misijní neděle

Příští neděle 22. října 2023 je světový den misií, proto sbírka při mši svaté bude na misie, ale přispět na Papežské misijní dílo bude možné i zakoupením misijních koláčků.

Můžete se podívat i na fotky z loňské misijní neděle.

Foto: Martin Kalda (Clověk a Víra)