Modlitba zasvěcení dítěti Ježíš

Pro modlitbu u jesliček v rodině.


Ježíši, Božské dítě,
věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako svému Králi.

Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte.

Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve tvém Dětství

jako našeho Pána, Spasitele a Boha,

který všemu vládne a všechno tvoří nové. Věříme, že nás miluješ,

proto chceme dnes začít nový život. Prosíme tě, smiluj se nad námi,

odpusť nám naše hříchy

a stvoř nám srdce čisté – srdce dítěte. Ty víš, že nejsme schopni bez tvé pomoci

vykonat žádný dobrý skutek.
Dej nám své požehnání, abychom byli schopni

konat alespoň malé skutky lásky.

Odevzdáváme se ti. Dívej se našima očima,

usmívej se naším úsměvem, promlouvej našimi ústy, pracuj našima rukama.

A kdybychom na tebe někdy zapomněli, připomeň se nám způsobem tobě vlastním – milosrdenstvím a něžnou láskou.

Přijmi nás, malý Králi,
do svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry a sestry a obejmi nás svou láskou.

Amen.


Motlitbu si můžete i stáhnout a vytisknout.

 

Úvodní foto: Martin Kalda (Clověk a Víra)