Mše za hasiče a žehnání polí

V neděli 1. května proběhla ve farním kostele mše za hasiče, kterou sloužil otec Tomáš Šíma a jáhen Alois Nebojsa. Odpoledne otec Tomáš požehnal polím u „černého kříže“ za Černovicemi.

Fotografie:

Foto: Martin Kalda (Člověk a Víra)