Národní pouť do Říma

Přijměte pozvání na národní pouť do Říma při výročí svatořečení sv. Anežky České. Na pouť pojedeme ve dnech 10. – 16. 11. 2019. Program a přihlášky jsou na stolku s tiskovinami. Přihlášku bude třeba odevzdat do konce února i se zálohou ve výši 5000 Kč.

Foto: Stanislav Knotek (Clověk a Víra)