Novoroční mše 2020

Novoroční mše svatá spojená s požehnáním tříkrálovým koledníkům. Mši sloužil otec Tomáš Šíma a jáhen Alois Nebojsa.

Fotografie:

Foto: Martin Kalda (Člověk a Víra)