Online přenosy z katedrály sv. Petra a Pavla


Dle nóty kongregace pro bohoslužbu a svátosti k slavení Svatého týdne, mají věřící dát přednost online přenosům se svým biskupem. Bohoslužby z naší katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, je možné společně prožívat online prostřednictvím YouTube kanálu „Katedrála Petrov“ a na Zelený čtvrtek a Velký pátek také prostřednictvím vysílání radia Proglas.

Z farního kostela v Olešnici proto bude přenášena pouze nedělní mše svatá.

  • Zelený čtvrtek 9.00 hodin – missa chrismatis – otec biskup Vojtěch.
  • 17.30 hodin – otec biskup Pavel. Přenáší také Radio Proglas.
  • Velký pátek 15.00 hodin – otec biskup Vojtěch. Přenáší také Radio Proglas.
  • Bílá sobota 20.30 hodin – oba otcové biskupové
  • Boží hod velikonoční 10.30 hodin – otec biskup Vojtěch

Na YouTube kanálu „Katedrála Petrov“ je možné se také spojit při Denní modlitbě církve, a to na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu vždy v 7.00 hodin.

Foto: Dominik Polanský (Clověk a Víra