Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Charita Blansko děkuje vám všem, kteří jste na počátku nového roku přijali tříkrálové koledníky. Díky vám je letošní výtěžek nejvyšší v historii Tříkrálové sbírky na Blanensku!

Celkový průběžný výsledek Tříkrálové sbírky na Blanensku ke dni 28. ledna činí 2 829 665 korun. Z toho jste na charitní práci darovali 2 725 023 korun přímo do tříkrálových kasiček a aktuálně 104 642 korun online. Protože koleda běží dál, může se tato částka ještě zvýšit.

Dary ze sbírky využijeme především na rozvoj charitních služeb v blanenském regionu – na práci Mobilního hospice sv. Martina, na podporu seniorů, zdravotně postižených lidí i rodin s dětmi v regionu, na nákup aut na cesty pečovatelek a zdravotních sester do domovů lidí na Blanensku a na podporu Charitní záchranné sítě – okamžité pomoci lidem, pro které není v daném okamžiku dostupná žádná jiná pomoc. Dále bychom se v tomto roce chtěli ještě více zaměřit na individuální pomoc lidem, kteří se dostanou do těžké finanční situace například z důvodu energetické krize, pandemie nemoci COVID-19 nebo zdravotních a dalších důvodů.

Děkujeme dárcům za štědrost, tříkrálovým asistentům v obcích, farnostem, obcím a všem lidem, kteří se na sbírce a na doprovodných tříkrálových akcích jakkoliv podíleli.

Děkujeme všem králům, kteří nám věnovali svůj čas a vyšli koledovat do ulic. Velmi si toho vážíme. Děkujeme za vaši důvěru a podporu!

Ing. Pavel Kolmačka
ředitel Oblastní charity Blansko