Podmínky ke splnění získání odpustků v dušičkovém oktávu

Podmínky ke splnění získání odpustků v dušičkovém oktávu jsou:

  • 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den můžeme při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
  • Od 1. do 8. listopadu můžeme získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíme hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
  • Svátost smíření je třeba přijmout v blízké době, svaté přijímání i modlitba na úmysl Svatého otce je nutné vykonat každý den, kdy chceme odpustek získat. Podmínkou je také vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i lehkému.

Foto: Stanislav Knotek (Clověk a Víra)