Poutní mše svatá v Černovicích

V neděli 26. června 2022 se v kostele Sv. Jana Křtitele v Černovicích konala poutní mše, kterou sloužil otec Tomáš Šíma a jáhen Alois Nebojsa. Mše se účastnila také senátorka Jaromíra Vítková.

Fotografie:

Foto: Radek Hanskut (Člověk a Víra)