Poutní mše svatá v Černovicích

Poutní mše svatá se konala 30. června 2019 ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele. Mši svatou sloužil otec Tomáš Šíma a jáhen Alois Nebojsa. Odpoledne proběhlo také svátostné požehnání a výstava na faře.

Fotografie:

Foto: Martin Kalda (Člověk a Víra)