Poutní mše svatá v Hodoníně

Mši svatou o poutní slavnosti Nanebevzetí Panny Marie sloužil P. Tomáš Šíma s jáhnem Aloisem Nebojsou u hodonínské kaple.

Fotografie:

Foto: Martin Kalda (Člověk a Víra)