Poutní mše svatá v Hodoníně

U kaple Nanebevzetí Panny Marie se uskutečnila poutní mše svatá. Mši svatou sloužil P. Tomáš Šíma, přisluhoval jáhen Alois Nebojsa. Po mši svaté otec Tomáš požehnal bylinky.

Fotografie:

Foto: Jan Šašinka (Člověk a Víra)