Poutní mše svatá v Hodoníně

Poutní mše svatá Nanebevzetí Panny Marie v Hodoníně. Mši svatou sloužil P. Tomáš Šíma, přisluhující jáhen Ladislav Kinc a Alois Nebojsa

Fotografie:

Foto: Stanislav Knotek (Člověk a Víra)