Poutní mše v Hodoníně

Mši svatou o poutní slavnosti Nanebevzetí Panny Marie sloužil P. Tomáš Šíma s jáhnem Aloisem Nebojsou u hodonínské kaple za živé a zemřelé obyvatele z Hodonína. Po mši svaté za farnost otci Tomášovi proběhla gratulace k jmenování olešnickým farářem.

Fotografie:

Foto: Radek Hanskut (Člověk a Víra)