Poutní mše v Tasovicích

V neděli 7. června proběhla v kapli Nejsvětější Trojice v Tasovicích poutní mše svatá. Procesí vyšlo z Černovic od kostela. Mši sloužil otec Tomáš a jáhen Alois Nebojsa.

Fotografie:

Foto: Martin Kalda (Člověk a Víra)