Poutní mše svatá v Tasovicích

V neděli 30. května 2021 proběhla v kapli Nejsvětější Trojice v Tasovicích poutní mše svatá. Procesí vyšlo z Černovic od kostela. Mši sloužil otec Tomáš Šíma a jáhen Alois Nebojsa.

Fotografie:

Foto: Martin Kalda (Člověk a Víra)