Poutní mše svatá v Tasovicích

V neděli 16. června 2019 se konala poutní mše svatá u kaple Nejsvětější Trojice v Tasovicích. Mši svatou sloužil otec Tomáš Šíma a jáhen Alois Nebojsa. Součástí poutní mše svaté bylo procesí, které vyšlo z Černovic.

Fotografie:

Foto: Martin Kalda (Člověk a Víra)