Pozvání na setkání synodální skupinky

Informační schůzka, a tedy i 1. setkání se uskuteční tento čtvrtek po mši svaté na faře. Setkání budou celkově tři.

Co je to synoda?

Slovo „Synoda“ se skládá se z řecké předpony σύν, tedy „s“ nebo „spolu“, a z podstatného jména ὁδός, tedy „cesta“. Vyjadřuje společně prožívané putování Božího lidu. To odkazuje na Pána Ježíše, který se představuje jako „cesta, pravda a život“ (J 14,6) a nás na tuto cestu učednictví stále znovu zve. Od prvních staletí se slovem „synoda“ označují církevní shromáždění svolaná na různých úrovních

Další informace k setkání naleznete v přiloženém letáčku.

Zdroj a foto: cirkev.cz