Pozvání na Svatovavřineckou pouť do Olešnice

Přijměte pozvání na Svatovavřineckou pouť do Olešnice. V sobotu večer od 19.00 do 20.00 bude ve farním kostele v Olešnici příležitost přijmout svátost smíření a ztišit se při adoraci. Zpovídat bude P. Jiří Brtník, nový farář z Letovic. Při nedělních bohoslužbách v bude hlavním celebrantem olešnický rodák Prof. Ladislav Tichý a odpoledne po svátostném požehnání nám udělí své novokněžské požehnání P. Štěpán Trčka, kaplan ze Žarošic a rodák ze Slavonic. Během pouti bude od 9.00 do 17.00 hodin ve farním depozitu výstava historických kočárků a na závěr přijměte tradiční pozvání do Kněževse na 31. ročník pouťové pohádky a táborák. Začátek je v 18.00 hodin na místním hřišti.

Foto: Stanislav Knotek (Clověk a Víra