Pozvánka na pouť ke sv. Stanislavu

Přijměte pozvání k již tradiční pěší pouti ke sv. Stanislavu a to 7.5.2023. V neděli nebude v Černovicích mše svatá, ale jen bohoslužba slova. Na mši svatou jste zváni ke sv. Stanislavovi do Osik. Procesí z Černovic vyjde v 9 hodin.

Foto: Stanislav Knotek (Clověk a Víra