Přihláška na farní tábor

Pokud to situace dovolí, rádi bychom jako každoročně pořádali farní tábor. Abychom ho mohli určitým způsobem připravit, potřebovali bychom znát aspoň zhruba počet účastníků, kteří by měli zájem. Věříme, že se letos tábor uskuteční. Když nebude letos možné organizovat letní tábory, peníze Vám budou vráceny.

  • Termín farního tábora: 22. 7 – 31.7. 2021
  • Lokalita: Bukovinka – tábořiště v Rakoveckém údolí nedaleko Blanska
  • Cena: 1800 Kč (1000 Kč záloha do 18.4. + 800 Kč doplatek až na táboře)

Peníze zasílejte na účet: 123-3662660247/0100 do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte

Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 18.4.2021

Josef Novotný – hlavní vedoucí
+420603342392 e-mail: hlavnivedouc@seznam.cz

Tomáš Kánský – zástupce hlavního vedoucího
+420732347249

Olešnický farní tábor je již dlouholetou tradicí. Vedoucí se snaží pro děti připravit co nejlepší program a atmosféru. Každoročně má náš tábor určité téma, od kterého se odvíjí jeho celý průběh. Děti jsou rozděleny do skupinek, ve kterých navzájem soutěží a hrají hry všeho typu. Táborníci mají také možnost plnit různé bobříky a přiučit se novým věcem.

Lokalita Rakoveckého údolí nám nabízí spoustu možností. Tábořiště je vybaveno několika tee-pee a podsadovými stany. Jelikož jsme farní tábor, tak je do programu zařazena i mše svatá a společná modlitba.

Je pro nás důležité, aby zde děti strávily několik krásných dní v přírodě a odvezly si spoustu zážitků a vzpomínek.

>> ONLINE PŘIHLÁŠKA <<

Díky Josef Novotný

Foto: Roman ALBRECHT (Člověk a Víra)