Přihlášky na farní tábor 2020

Pokud to situace dovolí, rádi bychom jako každoročně pořádali farní tábor. Abychom ho mohli určitým způsobem připravit, potřebovali bychom znát aspoň zhruba počet účastníků, kteří by měli zájem.

Formulář slouží jako přihláška, kterou byste za normálních okolností donesli k Novotným. Tato přihláška nezahrnuje platbu, jelikož nevíme, jak se situace bude vyvíjet. Pokud by nic nestálo v cestě táboru, platbu byste zaplatili jednorázově.

  • Termín farního tábora: 23.7. – 2.8. 2020
  • Lokalita: Bukovinka – tábořiště v Rakoveckém údolí nedaleko Blanska
  • Cena: 1800 Kč

Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 30.4. 2020

Olešnický farní tábor je již dlouholetou tradicí. Vedoucí se snaží pro děti připravit co nejlepší program a atmosféru. Každoročně má náš tábor určité téma, od kterého se odvíjí jeho celý průběh. Děti jsou rozděleny do skupinek, ve kterých navzájem soutěží a hrají hry všeho typu. Táborníci mají také možnost plnit různé bobříky a přiučit se novým věcem.
Lokalita Rakoveckého údolí nám nabízí spoustu možností.

Tábořiště je vybaveno několika tee-pee a podsadovými stany. Jelikož jsme farní tábor, tak je do programu zařazena i mše svatá a společná modlitba. Je pro nás důležité, aby zde děti strávily několik krásných dní v přírodě a odvezly si spoustu zážitků a vzpomínek.

Formulář najdete zde.

Vojtěch Knotek – hlavní vedoucí
Telefon: 739 389 249
E-mail: hlavnivedouc@seznam.cz

Úvodní foto: olesnice.katolik.cz