Restaurování hlavního oltáře v kostele — 2. etapa

Projekt Restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Jana Křtitele v Černovicích – 2. etapa byl v roce 2023 realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje (program Podpora rozvoje v oblasti památkové péče v roce 2023) a Ministerstva kultury (program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností).