Říjen 2018

Přehled bohoslužeb, které se konají ve farnosti během měsíce října 2018.

Mše svaté

čtvrtek 4.10.2018 18.00 Na poděkování Bohu za dožitá léta a za úrodu.
neděle 7.10.2018 11.00 Za rodiče Fadrných, Špačkovy,Ludmilu a Josefa Zhořovy, rodinu Poláčkovu, Jana Khýra a přízeň.
čtvrtek 11.10.2018 8.30 Za rodinu Proksovu, Grošofovu a  manžele Hančíkovy.
neděle 14.10.2018 11.00 Za farníky.
čtvrtek 18.10.2018 18.00 Za Annu Zachovalovou, manžela a rodiče.
neděle 21.10.2018 11.00 Za rodinu Němcovu.
úterý 23.10.2018 8.00 Hodonín – mše svatá
čtvrtek 25.10.2018 18.00 Za Gabrielu Králíkovou, Marii Stejskalovou, Lýdii Ferancovou a nová kněžská povolání.
neděle 28.10.2018 11.00 Za Miloslavu Kazdovou

Svátost smíření: půl hodiny před čtvrteční mší svatou.