Slavnost Těla a Krve Páně

Mši svatou o Slavnosti Těla a Krve Páně sloužil P. Tomáš Šíma v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Černovicích. Po mši svaté následoval eucharistický průvod obcí k připraveným oltářům, u kterých se prosilo za národ, mír, ale i za obec a další úmysly.

Fotografie:

Foto: Radek Hanskut (Člověk a Víra)