Slavnost Těla a Krve Páně

Mši svatou o Slavnosti Těla a Krve Páně sloužil P. Tomáš Šíma v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Černovicích. Po mši svaté následoval eucharistický průvod obcí k připraveným oltářům.

Fotografie:

Foto: Martin Kalda (Člověk a Víra)