Výlet do ZOO

Ve středu 13. června 2018 pojedou děti navštěvující náboženství do jihlavské ZOO. Cestou tam se zastavíme na mši svatou v Obyčtově. Děti je možné přihlásit do 7. června 2018. Vedení školy prosí rodiče, aby dětem napsali omluvenku předem do žákovské knížky.

Foto: unsplash.com