Vzájemná modlitba za farnost

Každý večer v 21.00 hodin vás otec Tomáš zve ke vzájemné modlitbě za farnost, za nemocné, a ty, kdo se o ně starají, a za biřmovance. Pomodlit se můžete alespoň Otčenáš, Zdrávas Maria, Věřím v Boha a Sláva Otci, nebo vlastními slovy.

Foto: Vojta Pospíšil (Clověk a Víra