Žehnání adventních věnců

Na první adventní neděli, 27. listopadu 2022, proběhlo v Černovicích žehnání adventních věnců, letos se jich sešlo deset. Mši sloužil otec Tomáš Šíma a jáhen Alois Nebojsa.

Fotografie:

Foto: Martin Kalda (Člověk a Víra)