Žehnání adventních věnců

Na první adventní neděli, 1. prosince 2019, proběhlo v Černovicích žehnání adventních věnců, letos se jich sešlo dvanáct. Mši sloužil otec Tomáš Šíma a jáhen Alois Nebojsa.

Fotografie:

Foto: Martin Kalda (Člověk a Víra)