Březen 2018

Přehled bohoslužeb a slavností, které se konají ve farnosti během měsíce března 2018.

Úmysly mší svatých

čtvrtek 1.3.2018 18.00 Za rodiče Brandnerovy, Štěrbovy a Boží požehnání pro živé rodiny.
neděle 4.3.2018 11.00 Za Josefa a Helenu Kšicovy, živou a zemřelou rodinu.
čtvrtek 8.3.2018 18.00 Za rodinu Křenkovu a Šafářovu.
neděle 11.3.2018 11.00 Za farníky.
čtvrtek 15.3.2018 18.00 Za Františka Ostrého, rodiče a zemřelé z rodiny.
neděle 18.3.2018 11.00 Za rodiče Tesařovy, syna, rodiče Kučerovy, syna, manžele Švecovy a Boží ochranu pro živé rodiny.
čtvrtek 22.3.2018 18.00 Na poděkování Bohu a P. Marii, s prosbou o další pomoc.
neděle 25.3.2018 11.00 Za Jaroslavu a Josefa Sedlákovy, jejich rodiče a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu.
čtvrtek 29.3.2018 17.00 Na poděkování za 65 let společného života a za živé z rodiny Šikulovy.
pátek 29.3.2018 17.00 Památka umučení a smrti Páně. Velkopáteční obřady. Den přísného postu.
Bílá sobota 31.3.2018  20.00 Za farníky.

Svátost smíření: půl hodiny před čtvrteční mší svatou.

Slavnosti, svátky a památky

čtvrtek 1.3.2018 postní
pátek 2.3.2018 postní
SOBOTA 3.3.2018 postní
NEDĚLE 4.3.2018 postní 3. neděle postní (cyklus čtení B)
pondělí 5.3.2018 postní
úterý 6.3.2018 postní
středa 7.3.2018 postní
čtvrtek 8.3.2018 postní
pátek 9.3.2018 postní
SOBOTA 10.3.2018 postní
NEDĚLE 11.3.2018 postní 4. neděle postní (cyklus čtení B)
pondělí 12.3.2018 postní
úterý 13.3.2018 postní
středa 14.3.2018 postní
čtvrtek 15.3.2018 postní
pátek 16.3.2018 postní
SOBOTA 17.3.2018 postní
NEDĚLE 18.3.2018 postní 5. neděle postní (cyklus čtení B)
pondělí 19.3.2018 postní Slav. sv. Josefa
úterý 20.3.2018 postní
středa 21.3.2018 postní
čtvrtek 22.3.2018 postní
pátek 23.3.2018 postní
SOBOTA 24.3.2018 postní
NEDĚLE 25.3.2018 postní KVĚTNÁ NEDĚLE
pondělí 26.3.2018 postní
úterý 27.3.2018 postní
středa 28.3.2018 postní
čtvrtek 29.3.2018 postní ZELENÝ ČTVRTEK
pátek 30.3.2018 postní VELKÝ PÁTEK
SOBOTA 31.3.2018 velikonoční BÍLÁ SOBOTA