Vstupujeme do svatopostní doby

Tuto středu vstupujeme do svatopostní doby, kterou se při využití tří prostředků modlitby, půstu a almužny, připravujeme na slavení Velikonoc.

Proto vás během doby postní zvu k účasti na společných modlitbách křížové cesty, k soukromé kajícnosti skrze odřeknutí si něčeho, co mám rád, ať už v jídle nebo v zábavě a v neposlední řadě prokazováním almužny, ke které můžeme využít charitní postničku, která je na stolečku za lavicemi. Na stejném místě jsou k dispozici také brožurky Malý průvodce postní dobou.

Popeleční středa je dnem přísného postu, kdy jsou křesťané (od 14 do 60 let), kteří nejsou nemocní, vázáni půstem „újmy“, což znamená, že pouze jednou za den se smí najíst do sytosti nemasitého pokrmu.
Postní snažení je projevem naší upřímné lásky k Bohu.

Foto: Martin Myslivec (www.clovekavira.cz)