Duben 2018

Přehled bohoslužeb a slavností, které se konají ve farnosti během měsíce dubna 2018.

Mše svaté

neděle 1.4.2018 11.00 Za Františka a Oldřišku Jílkovy, dva syny a za nemocné.
pondělí 2.4.2018 11.00 Za Jiřího a Ludmilu Kšicovy, syna a snachu.
čtvrtek 5.4.2018 18.00 Za rodiče Musilovy, Jílkovy, živou a zemřelou rodinu.
pátek 6.4.2018 18.00 Bohoslužba slova (1. pátek v měsíci)
neděle 8.4.2018 11.00 Za Františka a Růženu Lukešovy, jejich rodiče a Lucinku Nedomovou.
pondělí 9.4.2018 14.30 Za Oldřicha Pivoňku, manželku Anežku a Marii a syna Oldřicha.
čtvrtek 12.4.2018 14.00 Pohřeb paní Zdislavy Haškové.
neděle 15.4.2018 11.00 Za rodinu Markovu, Nedomovu a Fouskovu.
úterý 17.4.2018 18.00 Hodonín — za nemocnou maminku
čtvrtek 19.4.2018 18.00 Za Marii Němcovou, nemocné, trpící a duše v očistci.
neděle 22.4.2018 11.00 Za rodinu Kadlecovu, Plíhalovu, Markovu, duše v očistci a Boží pomoc do dalších dní.
neděle 29.4.2018 11.00 Za Josefa Jurnečku, rodiče a sestru.

Svátost smíření: půl hodiny před čtvrteční mší svatou.

Slavnosti, svátky a památky

NEDĚLE 1.4.2018 velikonoční ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
pondělí 2.4.2018 velikonoční
úterý 3.4.2018 velikonoční
středa 4.4.2018 velikonoční
čtvrtek 5.4.2018 velikonoční
pátek 6.4.2018 velikonoční
SOBOTA 7.4.2018 velikonoční
NEDĚLE 8.4.2018 velikonoční 2. neděle velikonoční (cyklus čtení B)
pondělí 9.4.2018 velikonoční
úterý 10.4.2018 velikonoční
středa 11.4.2018 velikonoční Pam. Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
čtvrtek 12.4.2018 velikonoční
pátek 13.4.2018 velikonoční
SOBOTA 14.4.2018 velikonoční
NEDĚLE 15.4.2018 velikonoční 3. neděle velikonoční (cyklus čtení B)
pondělí 16.4.2018 velikonoční
úterý 17.4.2018 velikonoční
středa 18.4.2018 velikonoční
čtvrtek 19.4.2018 velikonoční
pátek 20.4.2018 velikonoční
SOBOTA 21.4.2018 velikonoční
NEDĚLE 22.4.2018 velikonoční 4. neděle velikonoční (cyklus čtení B)
pondělí 23.4.2018 velikonoční Svátek sv. Vojtěcha
úterý 24.4.2018 velikonoční
středa 25.4.2018 velikonoční Svátek sv. Marka
čtvrtek 26.4.2018 velikonoční
pátek 27.4.2018 velikonoční
SOBOTA 28.4.2018 velikonoční
NEDĚLE 29.4.2018 velikonoční 5. neděle velikonoční (cyklus čtení B)
pondělí 30.4.2018 velikonoční