Jeden den s příběhy Písma svatého v Boskovicích

Setkání dětí, které navštěvují výuku náboženství ve farnostech boskovického děkanátu. Mši svatou na začátek programu celebroval P. Miroslav Šudoma spolu se svými spolubratry z boskovického děkanátu. Celé dopoledne a odpoledne se neslo v soutěžích skupinek na témata z Písma svatého.

Fotografie:

Foto: Radek Hanskut (Člověk a Víra)