Poutní mše svatá v Tasovicích

V neděli 12. června 2022 proběhla v kapli Nejsvětější Trojice v Tasovicích poutní mše svatá. Procesí vyšlo z Černovic od kostela. Mši sloužil otec Jindřich Poláček a jáhen Alois Nebojsa.

Fotografie:

Foto: Jan Šašinka (Člověk a Víra)