Leden 2018

Přehled bohoslužeb a slavností, které se konají ve farnosti během měsíce ledna 2018.

Úmysly mší svatých

pondělí 1.1.2018 11.00 Za farníky.
čtvrtek 4.1.2018 18.00 Za Františka a Oldřišku Jílkovy, dva syny a za nemocné.
sobota 6.1.2018 8.30 Za rodiče Musilovy, Jílkovy, živou a zemřelou rodinu.
neděle 7.1.2018 11.00 Za Františka a Růženu Pešovy, živou a zemřelou rodinu.
čtvrtek 11.1.2018 18.00 Za Jaroslavu a Josefa Sedlákovy, jejich rodiče a Boží pomoc pro živourodinu.
neděle 14.1.2018 11.00 Za P. Františka Kusalu a synovce.
neděle 21.1.2018 11.00 Za rodinu Plíhalovu a syna Rostislava.
čtvrtek 25.1.2018 18.00 Za rodinu Šikulovu, Peterkovu s prosbou o Boží pomoc v nemoci a ve stáří.
neděle 28.1.2018 11.00 Za Bohumilu Štarhovou, živou a zemřelou rodinu.

Svátost smíření: půl hodiny před čtvrteční mší svatou.

Slavnosti, svátky a památky

1.1. Oktáv Narození Páně – Matky Boží, Panny Marie Slavnost
2.1. Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,biskupů a učitelů církve Památka
3.1. Nejsvětějšího Jména Ježíš Památka
5.1. 1. pátek v měsíci
6.1. Zjevení Páně Slavnost
7.1. Křtu Páně Svátek
8.1. Adorační den farnosti Olešnice – eucharistické písně
13.1. sv. Hilaria, biskupa a učitele církve Památka
17.1. Sv. Antonína, opata Památka
18.1. Panny Marie, Matky jednoty křesťanů Památka
20.1. Sv. Fabiána, papeže a mučedníka Památka
Sv. Šebestiána, mučedníka Památka
22.1. Sv. Vincence, jáhna a mučedníka Památka
24.1. Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve Památka
25.1. Obrácení svatého Pavla, apoštola Svátek
26.1. Sv. Timoteje a Tita, biskupů Památka
27.1. Sv. Anděly Mericiové, panny Památka
31.1. Sv. Jana Boska, kněze Památka