Únor 2018

Přehled bohoslužeb a slavností, které se konají ve farnosti během měsíce února 2018.

Úmysly mší svatých

čtvrtek 1.2.2018 18.00 Za Františka a Antonii Koktavých, sestry, rodinu Glosrovu a Boží pomoc a ochranu pro živé rodiny.
neděle 4.2.2018 11.00 Za rodiče Jílkovy, syna, snachu, 2 zetě, rodiče Brackovy, syna, Josefa Kubíčka a rodiče.
čtvrtek 8 .2.2018 18.00 Za Aloise Nedomu, manželku a zemřelé z rodiny.
neděle 11.2.2018 11.00 Za farníky.
čtvrtek 15.2.2018 18.00 Na poděkování Bohu a P. Marii za stálou pomoc s prosbou o Boží požehnání a ochranu.
neděle 18.2.2018 11.00 Za rodinu Švancarovu, manžele Odehnalovy a Jiřího Haluzu.
čtvrtek 22.2.2018 18.00 Na poděkování za dar života, živou a zemřelou rodinu Bušovu a Juračkovu.
neděle 25.2.2018 11.00 Za Hedviku a Františka Pivoňkovy, snachu Marii a rodinu Douškovu.

Svátost smíření: půl hodiny před čtvrteční mší svatou.

Slavnosti, svátky a památky

pátek, 2. února Svátek uvedení Páně do chrámu
sobota, 3. února Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
neděle, 4. února 5. neděle v mezidobí
pondělí, 5. února Památka sv. Agáty, panny a mučednice
úterý, 6. února Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
čtvrtek, 8. února Památka sv. Josefiny Bakhity, panny
sobota, 10. února Památka sv. Scholastiky, panny
neděle, 11. února 6. neděle v mezidobí (udělování svátosti pomazání nemocných)
středa, 14. února Popeleční středa – začátek doby postní (den přísného postu)
neděle, 18. února 1. neděle postní
čtvrtek, 22. února Svátek Stolce sv. apoštola Petra
neděle, 25. února 2. neděle postní