Lidové misie v Černovicích

V týdnu od neděle 18. do soboty 24. listopadu 2018 se v naší farnosti uskutečnily Lidové misie. Mší svatou v kostele Narození sv. Jana Křtitele jsme vstoupili do misijního týdne. V neděli odpoledne proběhla misijní hra „Honba za klíči k pokladu“, kde si děti po splnění několika úkolů odnesli „poklad“. Poté následovala misijní promluva Mons. Jana Peňáze a svátostné požehnání. Během celého týdne probíhala v kostele modlitba, mše svatá, stavovské promluvy, ve středu pak kající průvod. Hlavním celebrantem mší svatých v kostele byl Mons. Jan Peňáz. Na faře probíhaly mše svaté pro děti a mládež, kde byl hlavním celebrantem P. Jan Richter – zvaný otec Nik. Misijní týden byl zakončen v sobotu 24. listopadu slavnostní mší svatou, kterou celebroval P. Marek Dunda. Při mši svaté byl požehnán a vedle kostela umístěn misijní kříž.

Fotografie:

Foto: Martin Kalda (Člověk a Víra)