Prosinec 2018

Přehled bohoslužeb, které se konají ve farnosti během měsíce prosince 2018.

Mše svaté

sobota  1.12.2018 8.30 bohoslužba slova
neděle  2.12.2018 11.00 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Za rodinu Kolářovu a syna Jiřího.
pátek  7.12.2018 17.30 bohoslužba slova
sobota  8.12.2018 18.00 mše svatá s nedělní platností
po mši svaté přijde svatý Mikuláš
Za živou a zemřelou rodinu Kahulovu a Horákovu.
čtvrtek 13.12.2018 18.00 Za Marii Haškovou
neděle 16.12.2018 11.00 Na úmysl dárce
úterý 18.12.2018 18.00 Hodonín – mše svatá
čtvrtek 20.12.2018 18.00 Za Františka a Oldřišku Jílkovy, 2 syny a za nemocné
neděle 23.12.2018 11.00 Za Jiřího a Růženu Kšicovy, živou a zemřelou rodinu Kšicovu a Ostrých.
Štědrý den 24.12.2018 17.30 Za farníky.
úterý 25.12.2018 11.00 Za rodiče Jílkovy, 2 syny, snachu, 2 zetě, rodiče Brackovy, syna, Josefa Kubíčka a rodiče.
středa 26.12.2018 11.00 Za Ilonu Křenkovou.
neděle 30.12.2018 11.00 Za Jana Kunovského, bratra, rodinu Kunovských, Káňovu a Musilovu.

Svátost smíření: půl hodiny před čtvrteční mší svatou.