Listopad 2018

Přehled bohoslužeb, které se konají ve farnosti během měsíce lisopadu 2018.

Mše svaté

čtvrtek  1.11.2018 17.00 Za umírající, zemřelé a duše v očistci
pátek  2.11.2018 8.00 Za všechny zemřelé
sobota  3.11.2018 8.00 Bohoslužba slova
neděle  4.11.2018 11.00 Za rodiče Brandnerovy s prosbou o dary Ducha Svatého pro živé rodiny
čtvrtek  8.11.2018 9.00 Za rodinu Koktavých, Glosrovu a Boží pomoc pro živé rodiny
neděle 11.11.2018 11.00 Za farníky
čtvrtek 15.11.2018 18.00 Za Jaroslavu a Josefa Sedlákovy, jejich rodiče a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu
neděle 18.11.2018 11.00 Začátek lidových misií
Za Josefa Koláře, dvoje rodiče, příbuzné a za nemocné
čtvrtek 22.11.2018 17.30 Za rodiče Jílkovy, 2 syny, snachu, 2 zetě, rodiče Brackovy, syna, Josefa Kubíčka a rodiče
neděle 25.11.2018 11.00 Za rodinu Plíhalovu, Pavelkovu a Konečných
úterý 27.11.2018 18.00 Hodonín – mše svatá
středa 28.11.2018 14.30 Pohřeb paní Haškové
čtvrtek 29.11.2018 18.00 Za živou a zemřelou rodinu Růžkovu a Kuncovu

Svátost smíření: půl hodiny před čtvrteční mší svatou.